Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Úvodní stránka
Aktuality v obci
Obecní úřad
Starší historie
Nedávná historie
Dopravní spojení
Kultura a sport
Fotogalerie
Úřední deska
Výběrová řízení

Aktuality v obciODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Podzimní mobilní svoz
VO (velkoobjemového odpadu) a NO (nebezpečného odpadu) v naší obci Malý Beranov, proběhne v úterý 26.9.2017 od 17:00 do 17:30 hodin na stanovišti nad fotbalovým hřištěm.

Co patří do nebezpečného odpadu.
Co patří a nepatří do velkoobjemového odpadu.


STAVEBNÍ AKCE 2017

Rekonstrukce opěrné zdi u komunikace

Od 1.9.2017 budou zahájeny práce na rekonstrukci opěrné zdi u komunikace naproti obecnímu úřadu.
První část byla realizována před třemi roky. Letos bude dokončena celá.
Stavba přinese určitá dopravní omezení, provoz bude probíhat pouze na jedné polovině vozovky.

Rekonstrukce kulturního domu I. Etapa

V první polovině září bude zahájena oprava kulturního domu.
Bude provedena rekonstrukce a zateplení části fasády a izolace spodní části stavby.
Uvnitř kulturního domu dojde k rekonstrukci sociálních zařízení pro muže i ženy.
Dětský den, pouťový fotbal a taneční zábava

V sobotu 3. června 2017 se na hřišti uskutečnil dětský den s osvědčenými atrakcemi a soutěžemi.
Kromě aquazorbing a skákacího hradu, zde byli pro děti připrafveni dva koně, sanitka zácheranné služby a ukázka vojenské techniky včetně vojenského vozidla.
Poté proběhl tradiční pouťové utkání mezi týmy svobodných a ženatých. Zápas skončil smírně a o vítězi rozhodlo kopaní pokutových kopů. Nakonec zvítězilo mužstvo svobodných , které získalo putovní pohár.
Den byl zakončen večerní zábavou v kulturním domě.Čochtan 2017

20.5.2017 od 7.30 hod. se konal Maloberanovský Čochtan za velké účasti zájemců (cca 120 účastníků).Pálení ČARODĚJNIC

V neděli 30. dubna 2017 byla na hřišti postavena májka a své poslední chvilky zažila i čarodějnice, která na hranici ukončila svou existenci.PALIVOVÉ DŘEVO

Příjem objednávek na palivové dřevo byl ukončen.


CVIČENÍ PRO ŽENY

Od 15. 2. 2017 bude každou středu od 18.30 hodin v sále kulturního domu probíhat nové cvičení pro ženy – TABATA, pod vedením paní Dany Horákové. Podrobnosti ZDE.SETKÁNÍ SENIORŮ

se letos uskutečnilo v neděli 5. 3. 2017 od 15.00 hodin v sále kulturního domu. Letošní seniorů účast mile překvapila. Podle ohlasů byli účastníci se setkáním spokojeni.MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Masopustní průvod prošel naší obcí v sobotu 25.2.2017.PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tradiční ples Mateřské školy Beránek proběhl 10. 2. 2017 od 19.30 hodin v sále kulturního domu.ODPADY A KANALIZACE

Vážení občané.
Jak většina z Vás již zjistila, systém sběru odpadu zůstává i v roce 2017 stejný jako v letech předchozích.
Komunální odpad bude i nadále odvážen od Vašich domovů. Zastupitelstvo obce rozhodlo o ponechat cenu žetonu na stejné výši tj. 60 Kč za vývoz.
Na tříděný odpad je vyhrazeno několik míst v obci, biologický odpad – trávu a větve a kovový odpad můžete zavést do sběrného dvora u elektrárny.
S tříděním odpadů, které přináší všem zúčastněným výrazné finanční úspory proti okolním městům a obcím, jsme spokojeni.
Rezervy stále vidíme v likvidaci splaškových odpadů Vašich domácností.
Někteří z Vás likvidují přes splaškovou kanalizaci také odpady, které tam nepatří a se kterými se systém likvidace není schopen bez následků vyrovnat. ČOV a přečerpávací stanice je nemohou bezproblémově zvládnout.
Situace se opakuje zvláště pro:
- odpadní tuky a oleje
- zbytky jídel a surovin
- hygienické vlhčené ubrousky, které jsou nerozložitelné
- dámské hygienické potřeby

Zkuste se, prosím zamyslet, než něco vylejete do Vašeho WC a spláchnete, zda to do splaškové kanalizace patří anebo NEPATŘÍ.

Děkuji Vám. Ing. Luděk Hůlka, starosta obce Malý BeranovOdpadové hospodářství

Poplatky pro rok 2016 se řídí obecně závaznou vyhláškou 06/2012, o poplatku za komunální odpad v platném znění.

V současnosti je obec vybavena celkem 10 kontejnery na sběr PET lahví, plastů a nápojových kartonů a pěti pro sběr papíru a po jednom kontejneru pro sběr bílého a směsného skla.
Tyto kontejnery najdete na celkem šesti místech: na parkovišti pod kulturním domem, u kostela, na Kocumberku, u paneláku čp. 73,74, a na zastávce u Jilany a na křižovatce na cestě do lomu.
Pro snížení znečištění kanalizace je pod kulturnám domem připravena nádoba na použitý olej. Tento olej sem odkládejte v PET láhvích.

Biologický a kovový odpad je možné vyvézt do sběrného dvora (podrobnosti zde).

Pro sběr drobných elektrospořebičů a baterií je určen sběrný kontejner v chodbě obecního úřadu.