Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Úvodní stránka
Aktuality v obci
Obecní úřad
Starší historie
Nedávná historie
Dopravní spojení
Kultura a sport
Fotogalerie
Úřední deska
Výběrová řízení

Aktuality v obciDOVOLENÁ

V pondělí dne 20. 8. 2018 bude z důvodu dovolené uzavřen sběrný dvůr.
Děkujeme za pochopení.Nález mobilního telefonu

Dne 13.8.2018 byl nalezen v blízkosti mostu přes řeku Jihlavu mobilní telefon s rozbitým displejem. Telefon vyzvání, hovor nelze přijmout, proto zatím nemohl být vrácen majiteli.
Majitel se může přihlásit na obecním úřadě.SUCHO - Výzva krajského úřadu

Obecní úřad Malý Beranov obdržel výzvu krajského úřadu Kraje Vysočina:
V souvislosti s déletrvajícím suchem může dojít k přechodnému nedostatku vody pro zajištění potřeb zásobování obyvatel pitnou vodou. Ustanovení § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích dává oprávnění provozovateli vodovodu přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění.
Aby se toto nebezpečí minimalizovalo, je nutno zahájit šetření vodou, omezit zalévání, napouštění bazénů, mytí vozidel apod.PALIVOVÉ DŘEVO

Obec Malý Beranov opět nabízí občanům palivové dřevo. Podmínkou je trvalý pobyt v Malém Beranově.
Jako v minulosti si můžete objednat 2 m3 (prostorový metr). Cena byla stanovena na 700 Kč za m3.
Objednávky budou přijímány do 31. 8. 2018 mailem, písemně do schránky obecního úřadu nebo osobně na obecním úřadě.
Do žádosti uveďte adresu a telefonní číslo, abyste mohli být kontaktováni.Mateřská škola

Novou ředitelkou Mateřské školy Beránek byla na základě výsledků konkursu s platností od 1. 8. 2018 jmenována paní Bc. Liběna Vlachová.Změna dopravního spojení v důsledku opravy brněnského mostu.

Od 1. 4. 2018 je pro veškerou dopravu uzavřen brněnský most. Z toho vyplývá dopravní omezení, které se týká i MHD. Linka č. 12 bude jezdit po Březinově sídlišti a otáčet se bude na zastávce Chlumova, která se stává přestupní stanicí. Nebude tedy zajíždět až na dvě výjimky na Masarykovo náměstí. Rovněž nebudou fungovat zastávky Na Člunku, místo nich budou autobusy zastavovat na zastávce Demlova.
Jednání o zajíždění na Masarykovo náměstí bylo zatím neúspěšné. Autobusy by nestihly časy předepsané jízdním řádem.POPLATKY V ROCE 2018

Cena žetonu na vývoz jedné 120 l popelnice se od loňského roku nezměnila a činí 60 Kč.
Poplatek za psa 100,- Kč/za prvního psa, 150,- Kč za každého dalšího. Poplatek za identifikační známku na psa 50,-Kč.
Výše nájemného za pozemek je dána individuálně dle smlouvy.

Termínem splatnosti je 31. březen 2018.ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Poplatky pro rok 2018 se řídí obecně závaznou vyhláškou 06/2012, o poplatku za komunální odpad v platném znění.

V současnosti je obec vybavena celkem 10 kontejnery na sběr PET lahví, plastů a nápojových kartonů a sedmi pro sběr papíru a po jednom kontejneru pro sběr bílého a směsného skla.
Tyto kontejnery najdete na celkem šesti místech: na parkovišti u hřiště, u kostela, na Kocumberku, u paneláku čp. 73,74, a na zastávce u Jilany a na křižovatce na cestě do lomu.
Pro snížení znečištění kanalizace je pod kulturnám domem připravena nádoba na použitý olej. Tento olej sem odkládejte v PET láhvích.

Biologický a kovový odpad je možné vyvézt do sběrného dvora (podrobnosti zde).

Pro sběr drobných elektrospořebičů a baterií je určen sběrný kontejner v chodbě obecního úřadu.ODPADY A KANALIZACE

Stále jsou rezervy v likvidaci splaškových odpadů Vašich domácností.
Někteří z Vás likvidují přes splaškovou kanalizaci také odpady, které tam nepatří a se kterými se systém likvidace není schopen bez následků vyrovnat. ČOV a přečerpávací stanice je nemohou bezproblémově zvládnout.
Situace se opakuje zvláště pro:
- odpadní tuky a oleje
- zbytky jídel a surovin
- hygienické vlhčené ubrousky, které jsou nerozložitelné
- dámské hygienické potřeby

Zkuste se, prosím zamyslet, než něco vylejete do Vašeho WC a spláchnete, zda to do splaškové kanalizace patří anebo NEPATŘÍ.
Maloberanovské slavnosti

V sobotu 2. června 2018 proběhly Maloberanovské slavnosti s pouťovým fotbalem a dětskými atrakcemi.
Účastníci mohli vidět také ukázky vojenské a zdravotnícké techniky, mohli se projet na koni a připraveno bylo i občerstvení.Čochtan 2018

V sobotu 12.5.2018 se konal tradiční Maloberanovský Čochtan.Zápis dětí do Mateřské školy Beránek

Ve středu 9. května 2018 se uskutečnil Zápis dětí do Mateřské školy Beránek.Pálení ČARODĚJNIC

V pondělí 30. dubna 2018 se na hřišti uskutečnilo za vysoké účasti občanů stavění májky a pálení čarodějnic.SETKÁNÍ SENIORŮ

Letošní setkání seniorů, které uskutečnilo v neděli 25. 3. 2018 od 15.00 hodin v sále kulturního domu.
Účastníkům bylo zajištěno občerstvení a stejně jako v minulých létech vystoupily děti z mateřské školy Beránek a potom zahrála hudba k tanci a poslechu.MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Masopustní průvod prošel obcí v sobotu 27.1.2018. Snímky si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tradiční ples Mateřské školy Beránek se uskutečnil 9. 2. 2018 od 19.30 hodin v sále kulturního domu.