Poplatky v roce 2019

Cena žetonu na vývoz jedné 120 l popelnice se od loňského roku nezměnila a činí 60 Kč.Poplatek za psa 100,- Kč/za prvního psa, 150,- Kč za každého dalšího. Poplatek za identifikační známku na psa 50,-Kč.

Výše nájemného pozemku je dána individuálně dle smlouvy.Termínem splatnosti je 31. březen 2019.

Poplatky lze zaplatit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo na účet obce:

Číslo účtu: 103440228/0300

variabilní symbol: číslo popisné

zpráva pro příjemce : obsahuje příjmení a druh poplatku:


Příklady vyplnění:

Platič_2xP = (pan Platič platí poplatek za 2 psy)

Pospíchalová_1xN = (paní Pospíchalová platí 1x nájemné)


Ing. Martin Zach, starosta obce