Poplatky v roce 2018

Cena žetonu na vývoz jedné 120 l popelnice se od loňského roku nezměnila a činí 60 Kč.Poplatek za psa 100,- Kč/za prvního psa, 150,- Kč za každého dalšího. Poplatek za identifikační známku na psa 50,-Kč.

Výše nájemného pozemku je dána individuálně dle smlouvy.Termínem splatnosti je 31. březen 2018.

Poplatky lze zaplatit v pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách, to je v pondělí a ve středu od 16 - 17 hodin, nebo bezhotovostním platebním stykem:

Číslo účtu: 103440228/0300

variabilní symbol: číslo popisné

zpráva pro příjemce : obsahuje příjmení a druh poplatku:


Příklady vyplnění:

Platič_2xP = (pan Platič platí poplatek za 2 psy)

Pospíchalová_1xN = (paní Pospíchalová platí 1x nájemné)


Ing. Luděk Hůlka, starosta obce