ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
34. Plán udržitelné městské mobility Jihlavy 2.7.2018 17.7.2018
35. Kraj Vysočina - veřejná vyhláška - Aktualizace č.4 - územní rozvoj 2.7.2018 16.8.2018
36. Volby do zastupitelstva obce - informace 9.7.2018 5.10.2018
37. Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.38/18 obce Malý Beranov 16.7.2018 23.7.2018
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu