ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
47. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 02/18 z 26.11.2018 3.12.2018 17.12.2018
48. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a výhledu na roky 2020 a 2021 3.12.2018 17.12.2018
49. SVAK - návrh rozpočtu 2019, střednědobý výhled, plán investic 2019 3.12.2018 17.12.2018
50. Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.3/18 obce Malý Beranov 10.12.2018 17.12.2018
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu