ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
36. Volby do zastupitelstva obce - informace 9.7.2018 5.10.2018
41. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 39/18 z 27.8.2018 5.9.2018 20.9.2018
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu