ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
09. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 2.4.2018  
10. Návrh závěrečného účtu MŠ Beránek za rok 2017 2.4.2018  
12. Volby do zastupitelstva obce 2018 - počet zastupitelů 25.4.2018 10.5.2018
13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 25.4.2018  
14. Veřejná vyhláška finančního úřadu 25.4.2018 28.5.2018
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu