ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
30. Volby do PS PČR - Stanovení počtu členů volební komise 16.8.2017 21.10.2017
32. Volby do PS PČR - Oznámení o místě konání voleb 4.9.2017 21.10.2017
INFORMACE O ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÉM ÚČTU
Zpět na stránky obecního úřadu