ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
03. Rozpočtové opatření č.6 pro rok 2018 ke dni 31.12.2018 11.1.2019 26.1.2019
04. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 04/18 z 14.1.2019 21.1.2019 5.2.2019
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu