ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
39. DSO Cyklostezka - Návrh rozpočtu 2018 6.11.2017 28.11.2017
41. MZe - opatření obecné povahy 8.11.2017 23.11.2017
42. Volba prezidenta ČR - Stanovení počtu členů volební komise 13.11.2017 12.1.2018
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu