ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
16. Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - kůrovcové souše 8.4.2019 31.12.2022
32. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 08/19 z 27.5.2019 5.6.2019 20.6.2019
33. Rozpočtová opatření č.1 a č.2 pro rok 2019 6.6.2019 21.6.2019
34. Závěrečný účet obce za rok 2018 6.6.2019 21.6.2019
   - příloha zpráva o přezkoumání hospodaření 6.6.2019 21.6.2019
   - příloha sestava FIN 2-12 M za období 12/2008 6.6.2019 21.6.2019
   - příloha rozvaha za období 12/2018 6.6.2019 21.6.2019
   - příloha výkaz zisku a ztáty 6.6.2019 21.6.2019
35. Závěrečný účet Mateřské školy Beránek rok 2018 6.6.2019 21.6.2019
36. Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.  9/19 obce Malý Beranov 10.6.2019 17.6.2019
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu