ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
43. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 40/18 z 1.10.2018 8.10.2018 23.10.2018
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu