ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNÍHO ÚŘADU MALÝ BERANOV
Ev.č. Titul Vyvěšeno Platnost
13. Volby do E. parlamentu - stanovení počtu čl.okrskových voleb.komisí 22.3.2019 27.5.2019
14. KÚ souhlasné stanovisko - Plán udržitelné městské mobility Jihlavy 2.4.2019 17.4.2019
15. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 06/19 z 25.3.2019 3.4.2019 18.4.2019
16. Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - kůrovcové souše 8.4.2019 8.5.2019
17. Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti S.Černohorský 9.4.2019 24.4.2019
18. Volby do E. parlamentu - informace o počtu a sídle volebního okrsku 9.4.2019 27.5.2019
19. Volby do E. parlamentu - jmenování zapisovatele 12.4.2019 27.5.2019
20. Veřejná vyhláška - oznámení o uložení rozhodnutí S.Černohorský 16.4.2019 1.5.2019
INFORMACE O ROZPOČTU, VÝHLEDU A OPATŘENÍCH A ZÁV. ÚČTECH
Zpět na stránky obecního úřadu